Publicații

 

 

Broșura „Economia verde în Republica Moldova: perspective de dezvoltare” (rom,  rus)

 

Broșura înglobează un set de informații ce oferă cititorului o imagine asupra conceptului de economie verde, necesitatea acesteia, beneficiile ce pot fi obținute în urma abordării unei economii verzi precum și multe alte aspecte ce țin de: politicile internaționale și naționale în domeniul economiei verzi; țintele „verzi” ale Republicii Moldova; cum pot fi implicate APL și ONG – urile în aplicarea și promovarea economiei verzi etc

 Un alt aspect esențial reprezintă exemplele practice de înverzire a economiei prezente în țările în care economia verde este o tendință în dezvoltare, precum şi sfaturile „verzi” ce pot fi preluate şi aplicate de fiecare dintre noi. Broșura a fost publicată în cadrul proiectului „Consolidarea guvernării participative prin dezvoltarea capacităților OSC-urilor” implementat de AO EcoContact şi finanțat de Agenția SUA pentru Dezvoltare (USAID) prin intermediul FHI 360.                   

  

 

 

 

Centrele Aarhus: Ce cunoaştem noi despre ele? ( rom)

 

centr ro

 

 

 

 primer ro

Bunele practici în domeniul implementării Convenției de la Aarhus în Moldova ( rom), ( rus)

 

 

Publicație Calendar casuta

 

Publicație Calamități ru Buklet Calamitati

 

Publicație Crucea Roșie Crucea Rosie Buklet

 

Publicație Primul ajutor Buklet Primul Ajutor