Proiecte

“Generaţia de tineri jurişti activi în domeniul Convenţiei Aarhus”

Proiectul „Generaţia de tineri jurişti activi în domeniul Convenţiei Aarhus” a avut scopul de a crea precondiţii favorabile pentru implementarea legislaţiei de mediu în conformitate cu Convenţia Aarhus, cu un accent deosebit asupra pilonului privind accesul la justiţie în materie de mediu Acesta se regăseşte în pct 1.7 al obiectivului „facilitarea accesului la justiţie pe probleme de mediu” în Planul de implementare al Convenţiei Aarhus, aprobat prin HG nr. 471 din anul 2010. Proiectul a fost realizat de AO EcoContact în parteneriat cu AO EcoHome din Belarus si Asociația EMLA din Ungaria.

Obiectivele proiectului:

 

      Evaluarea procesului de implementare a legislaţiei ecologice privind Convenţia Aarhus în ambele state implicate în proiect;

      Creşterea gradului de conştientizare al practicienilor din domeniul dreptului referitor la problemele ecologice şi implementarea corectă al Convenţiei Aarhus;

      Diseminarea informaţiei privind Convenţia Aarhus şi aplicarea legislaţiei de mediu în statele partenere;

Activităţi:

      Evaluarea procesului de implementare al legislaţiei de mediu cu respect la Convenţia Aarhus;

ü  Colectarea Cazurilor pe probleme de mediu

ü  Elaborarea raportului alternativ privind implementarea Convenţiei Aarhus

      Creşterea nivelului de conştientizare al practicienilor din domeniul dreptului privind problemele ecologice şi implementarea corectă al Convenţiei Aarhus;

ü  Formarea juriştilor şi a mediatorilor privind accesul la justiţie în materie de mediu;

ü  Elaborarea setului de materiale pentru training

ü  Organizarea de sesiuni de formare pentru jurişti, mediatori şi reprezentanţi ai societăţii civile;

ü  Vizitarea Asocieţiei EcoPravoLviv;

 

ü  Formarea de relaţii constructive între OSC-uri şi juriştii/mediatorii instruiţi;

      Diseminarea informaţiei privind Convenţia Aarhus şi punerea în aplicare a legislaţiei de mediu în statele partenere;

ü  Adaptarea portalului web (www.aarhus.vox.md) conform cerinţelor proiectului;

ü  Diseminarea informaţiei în cadrul evenimentelor de informare;

ü  Realizarea consultărilor online în implementarea/aplicarea legislaţiei de mediu şi al Convenţiei Aarhus;

ü  Conferinţa Finală;

 

Impactul Proiectului:

 

   siSistematizarea jurisprudenţei al instanţelor naţionale de drept privind cazurile de mediu. Elaborarea unui astfel de studiu a relevat cele mai recente staistici privind tipurile de litigii legate de mediu. Sumarizarea rezultatelor într-un singur material a fost folosit de către practicienii de drept pentru reglementarea viitoarelor litigii, dar precum şi ca o sursă teoretică pentru trainingurile/seminarele următoare pe acest subiect. Recomandările realizate în cadrul studiului au fost folosite pentru a îmbunătăţi cadrul instituţional şi normativ la nivel naţional şi local în cadrul ambelor state;

      Juriştii formaţi au contribuit la implementarea Convenţiei Aarhus şi al legislaţiei de mediu, asigurând drepturile fundamentale privind accesul la justiţie şi la un mediu sănătos;

      Juriştii formaţi au găsit soluţii mai rapid/adecvat/rentabil în abordarea cazurilor de mediu;

      Grupul de persoane atrenate din ambele ţări au avut un dialog eficient privind soluţiile unor cazuri particulare de la nivel naţional şi local;

 

      Campania de informare publică privind implementarea Convenţiei Aarhus a facilitat punerea în aplicare a drepturilor fundamentale ale omului;

      Monitorizarea jurisprudenţiei de mediu va fi continuă şi durabilă;

      Consultările privind implementarea legislaţiei de mediu a fost realizată la cererea experţilor;

Rezultatele Scontate ale proiectului:

 

      Curricula Institutului Naţional de Justiţie a fost suplinită cu clase practice privind analizarea cazurilor identificate în procesul de evaluare;

      Curricula Consiliului a Mediatorilor a fost suplinită cu teme privind protecţia mediului şi aplicarea dispoziţiilor Convenţiei Aarhus;

      Studenţii universitari au fost implicaţi în campaniile de informare naţională organizate de către partenerii proiectului;

      Programul de training al juriştilor şi procurorilor a fost suplinită cu materiale pentru training şi clase adiţionale privind cazurile analizate şi aplicarea Convenţiei Aarhus;

      Raportul alternativ elaborat de OSC a permis identificarea obiectivelor privind deficienţa instituţională şi normativă în aplicarea Convenţiei Aarhus;

      Colectarea cazurilor a stabilit dialoguri între Judecătorii cu privire la acest aspect şi implementarea Convenţiei Aarhus;

      Informaţii privind aplicabilitatea dispoziţiilor Convenţiei şi rezultatele consultărilor pe această temă vor fi publicate pe pagina web al organizaţiei (www.aarhus.vox.md)

Parteneri

 

 

 
   
   
   

 

Acest proiect a fost finanţat de Centrul Regional de Mediu pentru Europa Centrală şi de Est (REC CEE)
şi   implementat de
A.O EcoContact.