Despre Noi

 

AO EcoContact

PROFIL

 

Asociaţia Obştească EcoContact este un succesor al Oficiului local de Milieukontakt International în Moldova şi continuă să fie partenerul de Milieukontakt International al oficiului din Amsterdam. EcoContact a fost înregistrat pe 2 August 2010 şi are o istorie bogată de activităţi.

Din 2001 Milieukontakt International în Moldova a început proiectele în probleme de mediu şi al societăţii civile.

Principalele domenii de activitate sunt: participarea publicului şi accesul la informaţii în probleme de mediu; managementul de deşeuri, deşeurile toxice (pesticide învechite), apa; remedierea solului; reducerea riscului dezastrelor şi vulnerabilitatea; sprijinirea în elaborarea şi promovarea documentelor politice asupra mediului la nivel naţional şi local, elaborarea şi punerea în aplicare a legilor de mediu, civile şi societatea; stabilirea relaţiilor de parteneriat şi cooperare cu părţile interesate (autorităţilor, oamenilor de afaceri şi ONG-uri). Reprezintă interes în forumuri internaţionale în problemele de mediu. 

Personalul din EcoContact activează pe un fundal ştiinţific, juridic, educaţional şi se implică la nivel naţional, local şi internaţional în promovarea valorilor ecologice. De asemenea, au experienţe bune în lucru cu experţii internaţionali şi donatori. Începând cu 2013, EcoContact găzduieşte consultare în mediu şi informaţii Aarhus Center, creat cu sprijinul cu misiunea OSCE în Moldova.

 

Principalele domenii de activitate sunt împărţite în cinci domenii principale:

managementul informaţiei: asigurarea unui flux de informaţii pentru sectorul ONG de mediu care contribuie la promovarea transparenţei şi la asigurarea dreptului la opinie şi accesul la informaţii);

Formarea capacităţii (trainerii noştri folosesc abordarea Kolb pentru educaţia adulţilor în acelaşi timp oferind traininguri tematice pe management de mediu, dezvoltarea capacităţilor ONG-urilor/viabilitatea, pe legislaţia de mediu şi a drepturilor ecologice ale omului, etc.)

Participare: Cei din organizaţie se implică activ în domeniul mediului, în luarea deciziilor la nivel local, regional şi naţional. Noi vom face acest lucru pentru a prezenta opinia organizaţiei, reprezentând totodată societatea ONG-urilor, furnizarea evenimentelor pilot şi elaborarea recomandărilor, fiind membri activi ai grupurilor tematice şi de consiliere;

Consultaţii: EcoContact oferă consultări privind aplicarea legislaţiei de mediu, asigurarea drepturilor ecologice ale omului şi ghidează accesul la justiţie în probleme de mediu la nivel naţional şi internaţional, oferind consultanţă în politică şi elaborarea proceselor în drept.

Rezolvarea problemelor de mediu. Principalele domenii tematice de activitate a EcoContact-ului sunt: substanţele chimice, deşeurile toxice (pesticidele învechite), managementul deşeurilor, managementul apei, reducerea riscului dezastrelor, remedierea solului.

Organizaţia EcoContact are mare experienţă în furnizarea de formare pentru ONG-uri şi autorităţi. Formatorii EcoContact-ului sunt atestaţi în şcoli de formare naţionale şi internaţionale. Subiectele principale de formare sunt: management de proiect, gestionare organizaţie, probleme de mediu, elaborarea dreptului mediului şi drepturile omului (dreptul la apă, participări publice, accesul la informaţiile despre mediu, accesul la justiţie). Pentru fiecare instruire toate materialele sunt elaborate de formatorii EcoContact-ului.

Din cauza fundalului trecut al trainerilor din organizaţie, avem mare experienţă în politica de mediu, elaborarea legilor, evaluarea legislaţiei privind drepturile omului şi a mediului (i. e.  relevanţa legislaţiilor naţionale în ceea ce priveşte Convenţia Aarhus, Convenţia Espoo, Directiva apa, etc) şi, de asemenea, în scris: manuale, broşuri. Proiectarea şi implementarea cursurilor de formare. EcoContact are cunoştinţe practice şi competenţe pe probleme de mediu cum ar fi: managementul apei, managementul deşeurilor, evaluarea riscurilor, schimbările climatice, vulnerabilitatea,  managementul chimiei, evaluarea impactului asupra mediului, etc.

Ao EcoContact asigură comunicarea regulată şi întruniri în mediu de reţea şi schimbul de informaţii prin lista de discuţii (forum-list@vox. MD) în cazul în care mai mult de 180 adrese ale activiştilor ONG sunt abonaţi. Deoarece EcoContact moderează această listă de discuţii.

Proiectele sunt puse în aplicare pe baza principiilor de management, folosind metodologia de evaluare bazate pe rezultat, şi fiecare membru al personalului are clar sarcini şi responsabilităţi.

 

Aplicarea administrării ecologice în Republica Moldova prin implicarea publică în procesul de evaluare Impact mediu (EAI)

Obiectivele principale

 

Obiectivele specifice pentru rezultatul capacităţii  rezultatul 1- capacitatea de a se angaja

Obiective specifice pentru rezultatul capacităţii rezultatele 4

Să sprijine în implementarea Strategiei de mediu din Republica Moldova prin dezvoltarea în mod participativ al  mecanismului de punere în aplicare a procesului de EIM.

 

Să dezvolte capacităţile ONG-urilor ca să i-a parte la dezvoltarea planului public de angajament al legii pe evaluarea strategică de mediu şi să i-a parte la consultări publice în cadrul procedurilor al mărilor.

 

Consolidarea capacităţilor de a implementa şi gestiona proiecte de mediu şi programe de către echipa de EcoContact şi alţi parteneri.

Locaţia, perioada

Republica Moldova, ianuarie 2015/ în curs de desfăşurare

 

Rezultatele specifice pentru rezultatul capacităţii rezultatul 1

 

 

 

 

 

 

Rezultatele specifice pentru rezultatul capacităţii rezultatele 4

1.1.O coaliţie al mediului de ONG-uri activ implicaţi în procesul de dezvoltare a planului public de angajament al legii EIM (un raport de un studiu privind participarea publicului) şi nivelul de implicare a ONG-urilor în procese participative, inclusiv blocaje şi poveşti de succes.

1.2.O poziţie comună a Coaliţiei ONG-urilor este reflectat în proiectul de lege (întâlniri, documentul de poziţie comună.

1.3.Creşterea nivelului de cunoştinţe cu privire la noul sistem al mărilor de părţile interesate (ONG-uri, inspecţii mediu) (training-uri, mese rotunde şi seminare).

1.4  Lecţiile învăţate sunt colectate şi evaluate sub un ghid privind implicarea publică pe procesul IEA (Text ghid elaborat, reuniuni, consultări.

Abilităţi de cel puţin 7 ONG-uri (inclusiv EcoContact) sunt îmbunătăţite prin formare şi coaching pe: diplomaţia şi sprijinirea procesului de negocierile publice,  mobilizările pe resurse şi planificarea de afaceri, folosind instrumente în procesul de negocierile publice; -facilitarea şi dezvoltarea Comunităţii; -proiect managementul aptitudinii (inclusiv planificarea, monitorizarea şi evaluarea); -comunicare / conflict abilităţi de rezolvare;  -construirea comunităţii de membru.

 

4.2.  Îmbunătăţirea reţelei ONG

4. 3.  Informaţii prin intermediul instrumentelor electronice de ONG-uri de partajare a crescut.

 

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

Uniunea Europeană şi misiunea PNUD în Moldova.

59,230. 00 NE

Aarhus centrul de informaţii despre mediu şi consultare

Scopuri

suport la contribuţia şi punerea în aplicare a principiilor Convenţiei Aarhus în Republica Moldova, sporirea administrării ecologice prin stabilirea unui centru de Aarhus în Chişinău.

Locaţia, perioada

Republica Moldova, 05. 01. 2014 / în curs de desfăşurare

Principalele rezultate

înfiinţarea unui centru de Aarhus în Chişinău

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

misiunea OSCE în Moldova, 36 605 Euro

 

 

 

 

 

 

Consolidarea guvernării participativ prin dezvoltarea capacităţilor OSC

Scopuri

consolidarea guvernării participative prin dezvoltarea capacităţilor OSC, prin îmbunătăţirea nivelului lor profesional şi încurajarea comunicării şi cooperării între ele, pentru a deveni o forţă eficientă la societatea care poate ajuta aduce modificările necesare în cadrul politicii şi legislaţiei şi în percepţia cetăţenilor, ai opţiunilor şi a rolului lor în societate.

Locaţia, perioada

Republica Moldova, 1.08.2014/ în curs de desfăşurare.

Principalele rezultate

-          Creşterea durabilităţii, flexibilitate şi funcţionalitate de OSC-uri să se adapteze la schimbarea nevoilor populaţiei;

-          Până la 20 OSC devenite mai bune în servirea misiunilor lor.

-    Oportunităţile de dezvoltare a Comunităţii care ar putea fi puse în aplicare pentru a susţine sau  a îmbunătăţi economia locală, a mediului şi a sferei sociale identificate.

-   OSC-urile şi alţi actori comunitari au construit capacităţile sale şi au dezvoltat aptitudinile sale individuale necesare pentru a sprijini oamenii să se implice în Comunitate şi mai larg pentru dezvoltarea societăţii.

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

Parteneriatele moldoveneşti ai Societăţii Civile Durabile(MPSCS) susţinută de USAID prin “Engage Program Partners Grants Competition” implementat de FHI360.

429 003 LEI.

 

 

 

Noua generaţie de avocatură activă în Convenţia Aarhus

Scopuri

Crearea unor precondiţii favorabile pentru implementarea legislatiei de mediu conform Convenţiei Aarhus în vederea Pilonului privind accesul la justiţie în probleme de mediu. 

Locatia, perioada, partenerul Belarus

- Republica Moldova, Belarus ianuarie 2014 / decembrie 2014 ONG EcoHome

Principalele rezultate

oficial, avocaţii şi societatea civilă au îmbunătăţit situaţia actuală în Belarus şi Moldova în ceea ce priveşte realizarea de dreptul de acces la justiţie pe probleme de mediu şi cum pot fi îndeplinite cerinţele Convenţiei Aarhus;

Mediatorii şi juriştii instruiţi sunt antrenaţi cum să abordeze probleme juridice pe probleme de mediu şi modul de a promova în mod eficient punerea în aplicare a articolului 9 din convenţie;

Cunoaşterea publicului larg şi OSC-uri de Convenţia Aarhus pentru a cunoaşte modul de a proteja drepturile lor de mediu;

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

Centrul Regional de mediu pentru Europa de Est şi Centrală (REC ECE) 49 800 Euro

 

 

Civil Society Capacity a construit în sprijinul SAICM implementarea în Moldova

Scopuri

Reducerea riscurilor asociate cu utilizarea de produse chimice diverse prin creşterea gradului de conştientizare publică şi consolidarea capacităţilor societăţii civile pentru promovarea SAICM în Moldova.

Locaţia, perioada şi partenerul principal

Republica Moldova, aprilie 2013 / 2014 octombrie Uniunea Republicană a producătorilor agricoli, Asociaţiile "Uniagroprotect".

Priorităţi strategice QSP B şi C

-    Prioritate B: dezvoltarea şi întărirea managementului chimic naţional, managementul instituţiilor, planurile, programele şi activităţile pentru implementarea SAICM, bazându-se pe munca realizată pentru implementarea acordurilor internaţionale legate de substanţe chimice şi iniţiative. 

 

-        Prioritate C: întreprinderea analizei, coordonarea inter-agenţilor şi participarea activităţii publice îndreptate la implementarea SAICM prin integrare – i. e. , integrarea

– buna gestionare a produselor chimice în strategiile naţionale, şi, astfel, informarea priorităţilor de cooperare în  dezvoltarea asistenţei.

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

QSP / subcontractat 24 700 Euro

 

Centrele de informare pentru mediu

Scopuri

Contribuţia la punerea în aplicare a principiilor Convenţiei Aarhus în Republica Moldova, sporind administrarea ecologică prin stabilirea unui centru de Aarhus în Chişinău

Locaţia, perioada

Republica Moldova, 10.10..2012 / 30.10.2013

Principalele rezultate

Înfiinţarea unui centru de Aarhus în Chişinău.

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

46 250 Euro

 

Conştientizarea publică în reducerea riscului dezastrelor (RRD) în Republica Moldova

Scopuri

Pentru a promova o abordare sistematică în reducerea dezastrelor în ţări şi a Comunităţilor la dezastre cauzate de riscuri naturale.

Locaţia, perioada

Republica Moldova, 30. 10. 2013 / 15. 12.2014

Principalele rezultate

Reducerea riscului dezastrelor, recomandări în strategia educaţiei furnizate de către Ministerul Educaţiei;

Îmbunătăţirea nivelului de reducerea riscului dezastrelor printre actorii comunitari;

Actorii comunităţii locale sunt informaţi în mod prietenos şi conştient de a acţiona în reducerea riscului dezastrelor.

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

255900 MDL UNECEF, misiunea în Moldova

 

Lansarea unor parteneriate durabile între ONG-urile din ambele maluri ale rîului Nistru pentru promovarea obiectivelor Convenţiei Aarhus

Scopuri

- încurajează promovarea principiilor Aarhus Convenţia între ONG-uri mediu de pe ambele maluri ale râului Nistru.

Locaţia, perioada

- Republica Moldova, incluzând regiunea transnistreană, 10. 01. 2011 / 30. 11. 2011.

Principalele rezultate

ONG-urile de pe ambele maluri ale râului Nistru sunt instruiţi cu privire la aplicarea Convenţiei Aarhus;

Proiectele parteneriatului de mediu sunt elaborate pe baza celor mai bune practici, studiate în timpul studiului;

Contribuţia la îmbunătăţirea calităţii mediului în regiunile proiectului de intervenţie;

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

 "Măsurile de consolidare a încrederii - 2010" PNUD Moldova USD 34 152.

 

Dialog despre mediu- mijloace de promovare a parteneriatelor

Scopuri

capacităţile organizaţiilor de mediu al societăţii civile să participe activ la procesul decizional în abordarea faţă de dezvoltarea durabilă a societăţii moldoveneşti

Locaţia, perioada

Republica Moldova, 01. 02. 2011 / 01. 06. 2011

Principalele activităţi

Organizarea şi desfăşurarea al opt-ălea Forum de mediu al ONG-urilor în Moldova

Dezvoltarea platformei de comunicare www.vox.md pentru mediu comunitar din Republica de Moldova

elaborarea recomandărilor pentru măsuri legate de gestionare, moderaţie, promovare etc. platforma de comunicare www.vox.md.

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

- 118437 LEI - AED – USAID / Moldova /

 

 

Fortificarea societăţii civile moldoveneşti pentru un mediu îmbunătăţit (Agenţia de implementare Milieukontakt International, reprezentantul local al EcoContact)

Obiectivele proiectului

  1.  Îmbunătăţirea implementării şi asigurarea aplicării politicii naţionale în participarea publică, deşeuri şi apă;
  2. Sprijinirea ONG-urilor în stabilirea strategiilor pe cele trei probleme menţionate mai sus la nivel local;
  3.  Îmbunătăţirea cooperării ONG-urilor şi crearea de reţele în Republica Moldova prin colaborare pe teme de mediu urgente.

Locaţia, perioada

Republica Moldova, 01. 04. 2010 / 30. 10. 2012

Principalele activităţi

-          reuniunea grupurilor de bază

-          dezvoltarea rapoartelor ONG-urilor naţionale

-          poziţia naţională al ONG-urilor dezvoltate în lucru.

-          întâlniri între grupuri de lucru şi Ministerul mediului

-          districtul agenţiilor de mediu, dezvoltarea planurilor de campanie

-          efectuarea campaniilor dezvoltate la nivel naţional şi local

-          exemple de implementare locală

executarea politicii naţionale sunt prezentate si publicate la nivel naţional

Finanţarea organizaţiei şi bugetul

MATRA-programul al Ministerului Afacerilor Externe din Olanda 548,268 Euro.

 

 

Proiecte implementate de echipa înainte de înregistrarea oficială

 

Nr de Grant CIDA: TF090384. " Grantul Canadian acordat pentru pentru remedierea pesticidelor din zonele Clean-Up PCB contaminate de ulei în echipamente de putere". Activităţi de participare a publicului.

Aplicarea geografică: Moldova (raionul Hînceşti, Orhei, Găgăuzia) perioada: mai 2008 – octombrie 2009

Client: echipa de Management de proiect din partea Ministerului Mediului.

 

Eliminarea riscurilor acute de pesticide învechite în Kârgizstan, Republica Moldova şi Georgia.

Aplicarea geografică: Moldova, Kârgizstan şi Georgia Perioada: 1 ianuarie 2005-31 decembrie 2008

Finanţator: Ministerul Afacerilor Externe din Olanda, DGIS, TMF Program Stichting DOEN

Parteneri: Tauw BV, Deventer, NL Natuur en Milieu, Utrecht, NL International HCH şi Asociaţia pesticidelor, Avalon Holte, Danemarca, Wommelts, NL CENN, Tbilisi, Georgia NATO, Bruxelles.

 

Poziţionarea mediului ai comunicăţii ONG din societatea civilă moldovenească 

Aplicarea geografică- Moldova perioada: 01 ianuarie 2004-31 decembrie 2006

Finanţator- HIVOS

Parteneri- Asociaţia AFM

Formatori- OrangeNet (reţele electronice pentru ONG-uri mediu), AVI-MD (Asociaţia de Voluntariat International-Moldova) şi Serviciul Civil Internaţional

 

Agenda verde în Moldova

Poziţia geografică: Republica Moldova- 1 ianuarie 2005 - 31 decembrie 2005

Finanţator: Prins Bernhard Cultuurfonds

Parteneri: Republica Moldova: Ecolex, centrul de mediu de Avocatură publică; OrangeNet, grup de ONG-uri moldoveneşti pe informaţii şi comunicări tehnologice; România:

Agenda verde reţea Greenpath; Centrul Focus Eco; Albamont; CET şi Ecotop;

Biroul de coordonare a magazinelor de ştiinţă Olanda: magazinul de ştiinţă Groningen

 

 

Obţinerea ONG-urilor moldoveneşti

Aplicarea geografică- Moldova, 1 ianuarie – 1 noiembrie 2003

Finanţatori: Prins Bernhard Cultuurfonds

Parteneri: OrangeNet

 

Construirea societăţii civile moldoveneşti

cu organizaţiile de mediu

Poziţia geografică- Republica Moldova

Finanţator: HIVOS, instituţia umanistă olandeză pentru dezvoltarea cooperării

Perioada: 1 octombrie 2000 – 31 decembrie 2003

Partener: Serviciul Civil Internaţional

 

EcoContact în parteneriat cu Milieukontakt International organizează împreună Forumul ONG de mediu, editia 2011 (noiembrie 2010-februarie 2011);

Participă la grupul de lucru pe evaluarea metodelor de coaliţie al ONG-urilor din societate după Forumul ONG de mediu, editia 2011 (februarie – iunie 2011);

 

Membrii ONG-ului EcoContact:

• grupul de lucrători din ministere privind implementarea Planului de acţiuni privind punerea în aplicare Aarhus Convention(from May 2011);

• Consiliul Consultativ al ONG-urilor de lângă Ministerul mediului (din iunie 2011);

• Grupul interministerial de lucru în pregătirea la reuniunea de la RIO-Rio + 20 (din decembrie 2011);

• Lucru în grup în pregătirea raportului de progres privind ODM # 7 (din februarie 2012);

• Membru al 2 proiecte de mediu PNUD

 

Eco Contact este membru al Mileiukontakt International Network - o reţea extinsă de persoane şi organizaţii care sunt conectate la fiecare alte experienţe comune, obiective comune, proiecte de cooperare şi interese comune.

 

Ultimele studii oferite de EcoContact

• Fezabilitatea studiului poluant de presă şi Transfer de registru (PRTR) în Republica Moldova (11/2013)

• Studiul juridic privind legislaţia naţională pe managementul pesticidelor reziduale (01/2014)

• Status quo pe implementarea Convenţiei Aarhus în Republica Moldova.  Raportul acoperă paşii de guvern din 2011, practică şi activităţi de ONG-uri, acţiunile viitoare; (10/2013)

• Evaluarea conţinutului substanţelor chimice în produse agroalimentare – la comandă UniAgroProtect şi în parteneriat cu GeoLab (07/2013)

• Studii juridice legislaţiei naţionale pe managementul pesticidelor reziduale în ECCA ţări (08/2014)

• Raportul Naţional al Republicii Moldova pentru Convenţia Internaţională referitor la deşeurile din nava Dunării(08/2014)

 •  Strategia naţională de aplicare pentru Convenţia Internaţională referitor la deşeurile  de pe nava Dunării (12/2014)

• raport privind sistemul de raportare pentru management în Moldova (03/2014)

 

EcoContact este membru al organismelor:

 

Grupul de lucru pentru Convenţia Aarhus creat din apropierea Ministeruuil Mediului.