Activităţi

Vizită la Hidrometeo

În data de 21 martie, am fost la Serviciul Hidrometeorologic de Stat ca să facem cunoştinţă cu laboratoarele, cu specialiştii şi în general să ne familiarizăm cu munca pe care o îndeplineşte zilnic această instituţie fiind atât de importantă pentru mediul şi societatea în care trăim.

Responsabilul ne-a vorbit despre faptul că în acest centru se monitorizează: calitatea apelor la suprafaţă după componentele hidrochimice şi hidrobiologice, calitatea aerului atmosferic şi nivelul fonului radioactiv al atmosferei şi calitatea solului. Toată informaţia din laborator venită în cifre se integrează într-un centru de monitoring ecologic integrat. Valorile din laboratoare obţinute prin informaţie este adaptată pentru toţi la nivel de înţelegere.

Sarcinile acestei instiuţii sunt: supravegherea sistemată a aparatajului din laboratoare, depistarea cazurilor de poluare şi alertarea de urgenţă a organelor care i-au decizii în vederea acestor alerte, familiarizarea societăţii cu cazuri extreme de pericol în atmosferă, apă şi sol.

Odată cu semnarea acordului de asociere cu U.E, tot echipamentul care funcţionează în acest centru este oferit în baza grandelor internaţionale, al proiectelor şi al donatorilor care îi ajută foarte mult. Sunt şi echipamente extrem de costisitoare de peste un milion de dolari. Dar totodată, acest acord le asumă o serie de sarcini pe care trebuie să le îndeplinească cu brio. Din păcate nu sunt specialişti  care să ajute la apropierea acestor cerinţe mari. Nu sunt standardele care trebuie aplicate. SHS duc lipsă de specialişti-chimişti.

Cu salariile pe care le primesc muncitorii de acolo, nu sunt doritori pentru a se dedica acestei meserii. Doar cei mai fideli au rămas în centru pentru a munci din cauza că îşi iubesc foarte mult profesia.

Cu ajutorul a mai multor conferinţe care se organizează peste hotarele ţării, unde se adună specialişti din mai multe ţări, care îşi expun organizarea lor de muncă sau se împart cu diverse idei  pe care şi alţii ar putea să le aplice, ai noştri au venit cu o propunere pentru plasarea a două panouri de afisaj în centrul capitalei pentru accesibilitatea populaţiei la aerul atmosferic şi transmiterea directă a alertei în caz de pericol pentru sănătatea umană. Deja este aprobată această propunere. În toamnă vom avea două panouri de afisaj: una- în scuarul Catedralei, altul- lângă Primărie, deoarece în aceste locuri este cel mai mare flux de aglomeraţie. Astfel, populaţia va şti de fapt ce fel de aer respirăm care este atât de important pentru sănătatea noastră.

Informaţia de pe panouri va fi prezentată de la toate staţiile din ţară: Bălţi, Cahul, Briceni, Ştefan-Vodă şi Chişinău. Speciaiştii vor fi instruiţi referitor la administrarea acestor panouri. "Ţara noastră este mică, dar afectată din partea staţiilor atomice care se află în preajma ţării şi suntem supuşi radiaţiilor", acesta a fost argumentul prezentat la conferinţă de către specialiştii din Republica Moldova.

Datorită eforturilor depuse de către Ministerul Mediului, al SHS şi al co-finanţatorilor norvegieni s-a reuşit să se deschidă un post transfrontalier în oraşul Leova. Este o grandă europeană oferită în cadrul "Programului supravegherii maselor de aer sub aspect transfrontalier". La acest post se monitorizează acele mase de aer care tranzitează întreg teritoriul ţării şi monitorizează acei poluanţi periculoşi care se depozitează în aerul atmosferic. S-au depistat cazuri de alertă în 2007, 2009. Atunci se identifică metalele grele precum mercurul, plumbul, etc. Şi sunt identificaţi anume atunci când direcţia vântului tranzitează întreg teritoriul ţării în partea nord-vestică.

Cu regret, responsabilul de la SHS ne-a vorbit despre faptul că ţara ar trebui să fie dotată cu staţii automate şi să fie amplasate în diferite zone: zona de agreement - un parc, zona industrială- o uzină, zona locativă- blocuri de locuit. Să fie o imagine clară în regim online. De exemplu o fabrică de lactate dintr-o localitate a produs o emanare de substanţă toxică. Până la amiază se alertează, după care se cer scrisori, formalităţi care durează, şi până atunci în circulaţia atmosferică nu este prinsă acea substanţă toxică. Funcţia este de a identifica imediat şi a alerta pe cei cu funcţia de control şi luarea deciziilor. Având o staţie automată cu un program binedispus la calculator, alerta se face imediat la inspectoratul ecologic de exemplu, şi atunci se sancţionează acea fabrică care a emanat substanţa toxică. Nesancţionarea pentru astfel de cazuri duce la indiferenţă. Şi atunci organele de drept nu sunt luate în serios.

A fost o vizită foarte productivă şi sper că acest serviciu care lucrează cu devotament pentru populaţie să fie răsplătit pe merit şi să aibă cât mai multe realizări frumoase în domeniu.